bezwyjątkowy

 • taki, od którego nie ma wyjątków
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  jakość i intensywność

 • Stara filmowa prawda głosi, że [..] powtórka z przeboju zwykle mu ustępuje. Nie jest to reguła bezwyjątkowa [...].

  źródło: NKJP: Paweł Mossakowski: W poniedziałek „Psy 2” miały premierę, w piątek wchodzą na ekrany, Gazeta Wyborcza, 1994-04-06

  Projekt wprowadza jako bezwyjątkową zasadę zapis, że koncesje udzielone do dnia wejścia w życie ustawy oraz umowy koncesyjne zawarte do tego dnia pozostają w mocy.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 10.01.2003 r.

  [...] szkoła przyszłości to instytucja wolna od wszelkiej ideologii i polityki, w której pracują nauczyciele o wysokich kompetencjach, nauczający prostej, bezwyjątkowej uczciwości.

  źródło: NKJP: Małgorzata Zalewska-Bujak: Udział nauczycieli w przemianach edukacyjnych przełomu XX i XXI stulecia w Polsce, 2010

  Czy okazywanie szacunku rodzicom jest prawem bezwyjątkowym?

  źródło: NKJP: Małgorzata Kordowicz i in.: I powiedział Bóg wszystkie te słowa. Część II, Midrasz nr 73

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. bezwyjątkowy
  bezwyjątkowy
  bezwyjątkowy
  bezwyjątkowe
  bezwyjątkowa
  D. bezwyjątkowego
  bezwyjątkowego
  bezwyjątkowego
  bezwyjątkowego
  bezwyjątkowej
  C. bezwyjątkowemu
  bezwyjątkowemu
  bezwyjątkowemu
  bezwyjątkowemu
  bezwyjątkowej
  B. bezwyjątkowego
  bezwyjątkowego
  bezwyjątkowy
  bezwyjątkowe
  bezwyjątkową
  N. bezwyjątkowym
  bezwyjątkowym
  bezwyjątkowym
  bezwyjątkowym
  bezwyjątkową
  Ms. bezwyjątkowym
  bezwyjątkowym
  bezwyjątkowym
  bezwyjątkowym
  bezwyjątkowej
  W. bezwyjątkowy
  bezwyjątkowy
  bezwyjątkowy
  bezwyjątkowe
  bezwyjątkowa
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. bezwyjątkowi
  bezwyjątkowi
  bezwyjątkowe
  bezwyjątkowe
  D. bezwyjątkowych
  bezwyjątkowych
  bezwyjątkowych
  bezwyjątkowych
  C. bezwyjątkowym
  bezwyjątkowym
  bezwyjątkowym
  bezwyjątkowym
  B. bezwyjątkowych
  bezwyjątkowych
  bezwyjątkowych
  bezwyjątkowe
  N. bezwyjątkowymi
  bezwyjątkowymi
  bezwyjątkowymi
  bezwyjątkowymi
  Ms. bezwyjątkowych
  bezwyjątkowych
  bezwyjątkowych
  bezwyjątkowych
  W. bezwyjątkowi
  bezwyjątkowi
  bezwyjątkowe
  bezwyjątkowe

 • Zob. wyjątek

CHRONOLOGIZACJA:
1828, gazeta Polska, nr 44, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 20.10.2020