bezwyjątkowo

 • tak, że od czegoś nie ma wyjątków
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  jakość i intensywność

 • Choć Tumiłow zastrzegł sobie samodzielność w podejmowaniu decyzji, a szefowie poszczególnych zespołów i instytutów respektowali to bezwyjątkowo, nie obeszło się bez nieodzownych w takich przypadkach odgórnych interwencji, sprzecznych poleceń i generalnego zamieszania.

  źródło: NKJP: Mirosław M. Bujko: Czerwony byk, 2007

  Tradycja i nowoczesność stanowią, jak widać - kategorie płynne. Bezwyjątkowo sprawdza się jedynie zasada, iż nienowoczesne jest to, co obowiązywało wczoraj.

  źródło: NKJP: Ewa Zawistowska: CO DZIŚ JEST NOWOCZESNE, Gazeta Wyborcza, 1992-04-08

  Przede wszystkim - odrzuceniu musi ulec postawa polegająca na traktowaniu całej kultury en bloc i na rozumieniu jej jako jednolitego dziedzictwa, które człowiek współczesny miałby bezwyjątkowo akceptować.

  źródło: NKJP: Stanisław Barańczak: Poezja i duch uogólnienia, 1996

 • część mowy: przysłówek

 • Zob. wyjątek

CHRONOLOGIZACJA:
1833, Maurycy Gosławski, Poezya ułana polskiego poświęcona Polkom, t. 1, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 20.10.2020