indosant

 • bank.  osoba fizyczna lub prawna, która przekazuje komuś na własność swój papier wartościowy przez napisanie odpowiedniego oświadczenia na odwrocie dokumentu lub dołączonej do niego karcie
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Finanse

  papiery wartościowe i akcje/udziały

 • Indos to pisemne oświadczenie umieszczone na czeku na zlecenie (lub na złączonej z nim karcie dodatkowej – tzw. przedłużku) i zawierające co najmniej podpis zbywcy (indosanta), oznaczające przeniesienie praw na inną osobę.

  źródło: Marek Barowicz: Skutki przyjęcia czeku od kontrahenta, Rzeczpospolita, 2018-03-21 (rp.pl)

  Zgodnie z art. 15 prawa wekslowego za zapłatę weksla własnego, oprócz wystawcy, odpowiadają również indosanci, a więc wszystkie firmy, które weksel posiadały i przeniosły w drodze indosu na swoich wierzycieli.

  źródło: Internet: aow.pl

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m1

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. indosant
  indosanci
  ndepr
  indosanty
  depr
  D. indosanta
  indosantów
  C. indosantowi
  indosantom
  B. indosanta
  indosantów
  N. indosantem
  indosantami
  Ms. indosancie
  indosantach
  W. indosancie
  indosanci
  ndepr
  indosanty
  depr
CHRONOLOGIZACJA:
1784, Teodor Ostrowski, Prawo cywilne, albo szczególne, narodu polskiego z statutów i konstytucyi koronnych i litewskich zebrane, polona.pl
W postaci: indossant
Data ostatniej modyfikacji: 03.11.2020