aprobatywnie

 • książk.  tak, że uznaje się coś za dobre i słuszne
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

  • pisać o czymś aprobatywnie
 • Równolegle istniał nurt literatury żołnierskiej, głównie związanej z Legionami, która była nastawiona patriotycznie, aprobatywnie w stosunku do „czynu zbrojnego”.

  źródło: NKJP: Jan Pieszczachowicz: Koniec wieku: szkice o literaturze, 1994

  [...] pani prof. [...] odniosła się do tego projektu ustawy bardzo życzliwie i w pełni aprobatywnie.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 08.01.2004

  Katarzyna II w młodości była nastawiona nader aprobatywnie do Europy, ale w ostatnich latach swego panowania stała się prekursorką nacjonalizmu na tronie cesarskim.

  źródło: NKJP: Grzegorz Przebinda: Zwartych kształtów ład, Polityka, 2003-05-31

 • część mowy: przysłówek

CHRONOLOGIZACJA:
1967, Alina Kowalczykowa, Liryki Słonimskiego, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 05.10.2020