aprobatywny

 • książk.  wyrażający uznanie, że coś jest dobre i słuszne
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

  • aprobatywny komentarz, stosunek do czegoś; aprobatywna uwaga, wypowiedź; postawa aprobatywna; aprobatywne podejście
 • Prymas wciąż jeszcze się nie poddawał. Napisał do Döpfnera długi, dramatyczny list, w którym wyłożył raz jeszcze swoje argumenty i „niemal błagalnie” (Stehle) prosił o aprobatywną wypowiedź w sprawie granicy.

  źródło: NKJP: Przebaczamy i prosimy o przebaczenie: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 14 maja 2008 roku w Krakowie przez Polskie Towarzystwo Teologiczne, 2008

  Nie chodzi o to, jakich słów, tylko jaki był sens tych słów. Czy sens tych słów był aprobatywny [...]?

  źródło: NKJP: Stenogram z 31. posiedzenia Komisji Śledczej 9 grudnia 2004 r.

  On przecież nie mógł pozbawiać narodu swojej poezji i swojej fizycznej obecności. Byłaby to zbyt wielka strata. Aby jej uniknąć, trzeba było zakładać sobie knebel autocenzury, godzić się na cenzorskie skreślenia, od czasu do czasu pisać coś aprobatywnego o ustroju komunistycznym a krytycznego - o zachodnich demokracjach [...].

  źródło: NKJP: Stanisław Barańczak: Poezja i duch uogólnienia, 1996

  A że zawsze miałem aprobatywny stosunek do wszelkich innowacji, to i takie operacje słowne sprawiają mi swoistą intelektualną satysfakcję.

  źródło: NKJP: Jan Miodek: Zabawa językowa, Wiedza i Życie, 1997

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. aprobatywny
  aprobatywny
  aprobatywny
  aprobatywne
  aprobatywna
  D. aprobatywnego
  aprobatywnego
  aprobatywnego
  aprobatywnego
  aprobatywnej
  C. aprobatywnemu
  aprobatywnemu
  aprobatywnemu
  aprobatywnemu
  aprobatywnej
  B. aprobatywnego
  aprobatywnego
  aprobatywny
  aprobatywne
  aprobatywną
  N. aprobatywnym
  aprobatywnym
  aprobatywnym
  aprobatywnym
  aprobatywną
  Ms. aprobatywnym
  aprobatywnym
  aprobatywnym
  aprobatywnym
  aprobatywnej
  W. aprobatywny
  aprobatywny
  aprobatywny
  aprobatywne
  aprobatywna
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. aprobatywni
  aprobatywni
  aprobatywne
  aprobatywne
  D. aprobatywnych
  aprobatywnych
  aprobatywnych
  aprobatywnych
  C. aprobatywnym
  aprobatywnym
  aprobatywnym
  aprobatywnym
  B. aprobatywnych
  aprobatywnych
  aprobatywnych
  aprobatywne
  N. aprobatywnymi
  aprobatywnymi
  aprobatywnymi
  aprobatywnymi
  Ms. aprobatywnych
  aprobatywnych
  aprobatywnych
  aprobatywnych
  W. aprobatywni
  aprobatywni
  aprobatywne
  aprobatywne
CHRONOLOGIZACJA:
1877, Józef Rogosz, Tydzień Literacki, Artystyczny, Naukowy i Społeczny, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 05.10.2020