biennale

 • impreza kulturalna, która odbywa się co dwa lata lub trwa dwa lata
 • CODZIENNE ŻYCIE CZŁOWIEKA

  Czas wolny

  rozrywka


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność artystyczna człowieka

  • fotograficzne, międzynarodowe, ogólnopolskie, tegoroczne, weneckie biennale
  • pierwsze biennale
  • biennale architektury, fotografii, grafiki, miniatur, plakatu, rzeźby, sztuki, tkaniny
  • laureat, organizator, otwarcie, uczestnik biennale
 • W swoim środowisku znany jest jako organizator życia artystycznego. Artysta zainicjował m.in. konkurs „Grafika roku”, współorganizuje międzynarodowe biennale sztuki w Majdanku.

  źródło: NKJP: (g): Profesorska grafika, Sztafeta nr 30, 2003

  Prace artystki prezentowano w galeriach, muzeach i na biennale w Europie, na Bliskim Wschodzie oraz w Ameryce Łacińskiej.

  źródło: NKJP: Wystawa Ahlam Shibli w Warszawie, Esensja nr 03, 2009-04-08

  Chyba największym wstrząsem ostatniej dekady była próba wykorzystania w plakacie możliwości, jakie daje komputer. [...] Co zatem sprawia, że mimo niezwykle konserwatywnych ram wystawy kolejnych biennale ogląda się z niezmiennym zainteresowaniem?

  źródło: NKJP: Piotr Sarzyński: Ludzkie oczy w krowie łaty, Polityka nr 2355, 2002-06-22

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: n2

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. biennale
  biennale
  D. biennale
  biennale
  C. biennale
  biennale
  B. biennale
  biennale
  N. biennale
  biennale
  Ms. biennale
  biennale
  W. biennale
  biennale

 • łac. biennalis

  z łac. biennium 'okres dwuletni'

CHRONOLOGIZACJA:
1913, Echo Literacko-Artystyczne, nr 1, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 16.10.2020