know-how

 • praktyczna wiedza i umiejętności w zakresie jakiejś technologii lub sztuki zarządzania
 • [noł-hał]

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  wytwory działań intelektualnych człowieka


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Biznes

  reklama i marketing

  • nowoczesne, techniczne know-how
  • dostarczać, transferować, przekazać, przekazywać, wykorzystywać know-how
 • W regionie działają także rodzime firmy IT, przeważnie małe, eksportujące swe produkty i usługi. Wobec konkurencji mają one wiele atutów, jak utalentowane kadry fachowców, dobre know-how i stosunkowo niskie koszty siły roboczej.

  źródło: NKJP: Anna Wasilewska-Śpioch: Polska znów na szarym końcu, Dziennik Internautów, 2002-05-10

  Beneficjenci pomocy finansowej [...] mogą być zobowiązani do komercjalizacji projektu w formie: założenia własnego technologicznego przedsiębiorstwa, bądź sprzedaży know-how.

  źródło: NKJP: Edward Stawasz: Innowacje a mała firma, 1999

  Myśmy sprzedawali nasze know-how na Wschód.

  źródło: NKJP: Stenogram z 64. posiedzenia Komisji Śledczej 20 kwietnia 2005 r., Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

  Samo fachowe know-how coraz częściej jest niewystarczające.

  źródło: NKJP: Ewa Hurhal: Uczucia w miejscu pracy, Gazeta Ubezpieczeniowa, 2001-06-20

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: n2

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. know-how
  know-how
  D. know-how
  know-how
  C. know-how
  know-how
  B. know-how
  know-how
  N. know-how
  know-how
  Ms. know-how
  know-how
  W. know-how
  know-how

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • ang.

CHRONOLOGIZACJA:
1948, Bellona, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 06.03.2021