górniczo

 • tak, że coś jest związane z górnictwem - przemysłem
 • CZŁOWIEK I TECHNIKA

  Przemysł

  rodzaje przemysłu


  CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Ziemia

  minerały i pierwiastki

 • Poprawka piąta, Komisji Ochrony Środowiska, poparta przez połączone komisje, przekazuje staroście koncesjonowanie obszaru działalności poniżej 20 ha wówczas, gdy nie można eksploatować górniczo terenu przyległego.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie z 85. posiedzenia Senatu RP

  Nie miało znaczenia, że wiele w naszej gminie terenów górniczo odkształconych. Ważne, że mamy gleby III i IV klasy, dużą gęstość zaludnienia i jesteśmy gminą bogatą.

  źródło: NKJP: Andrzej Dusza: To nie dla wszystkich..., Polska Głos Wielkopolski, 2004-03-18

  Odpady z kopalni i rosiczka okrągłolistna, pióropusznik strusi, skrzyp olbrzymi, widłaki, storczyki, dziewięćsił bezłodygowy. 1/3 powierzchni eksploatowana górniczo i ponad 20% polskiej fauny, tj. 8-10 tys. gatunków zwierząt.

  źródło: NKJP: Anna Targiel: Pszczyński Park Krajobrazowy, Zielone Brygady. Pismo Ekologów, 1998-07-01

 • część mowy: przysłówek

  stopień równy górniczo
 • Zob. górnik

CHRONOLOGIZACJA:
1949, SJPDor
Data ostatniej modyfikacji: 18.10.2020