bioinżynier

 • specjalista w dziedzinie bioinżynierii - nauki
 • Jeżeli wyraz bioinżynier odnosi się do kobiety, to wówczas we wszystkich przypadkach występuje forma równa M. lp. Towarzyszące formy czasownika odpowiadają rodzajowi żeńskiemu, natomiast określenia przymiotnikowe mogą mieć formę męską lub żeńską, np. Znakomity/Znakomita bioinżynier Ewa Kowalska opracowała implant słuchu.

 • [bioinżynier] lub [bioĩżynier]

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  określenia człowieka ze względu na jego działalność intelektualną

 • Skonstruowanie doskonałego człowieka jest związane z dogłębną znajomością ludzkiej anatomii, stąd zagadnieniami tymi zajmuje się tak wielu bioinżynierów.

  źródło: NKJP: JANUSZ MICHALCZAK: Strażnik domowego ogniska, Dziennik Polski, 2006-03-01

  [...] dziś na świecie trwają udane eksperymenty z zastosowaniem sztucznych oczu stworzonych przez bioinżynierów.

  źródło: NKJP: Paweł Walewski: Komputer nie jest okulistą, Polityka nr 2423, 2003

  Bioinżynier z Bostonu [...] opracował grube na centymetr, drgające żelowe wkładki do butów.

  źródło: NKJP: Fąfara: Fąfara: CIEKAWOSTKI/11.10, Dziennik Bałtycki, 2003-10-07

  Od kilku lat, również w Polsce, wszczepia się ślimakowe implanty osobom, które całkowicie utraciły słuch. Bioinżynierowie produkują już sztuczne zmysły dotyku [...] i równowagi oraz węchu.

  źródło: NKJP: Jolanta Gromadzka-Anzelewicz: Czy spełni się marzenie Fausta, Dziennik Bałtycki, 2011

  Autorami ,,wielofunkcyjnego systemu do leczenia chirurgicznego dysfunkcji kręgosłupa’’ jest grono naukowców skupionych wokół [...] bioinżyniera z zielonogórskiej firmy.

  źródło: NKJP: (D): Bioinżynieria kręgosłupa, Gazeta Poznańska, 2003-05-13

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m1

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. bioinżynier
  bioinżynierowie
  bioinżynierzy
  ndepr
  bioinżyniery
  depr
  D. bioinżyniera
  bioinżynierów
  C. bioinżynierowi
  bioinżynierom
  B. bioinżyniera
  bioinżynierów
  N. bioinżynierem
  bioinżynierami
  Ms. bioinżynierze
  bioinżynierach
  W. bioinżynierze
  bioinżynierowie
  bioinżynierzy
  ndepr
  bioinżyniery
  depr

 • Od: inżynier

  Od: bio- (z gr. bíos 'życie') i inżynier.

CHRONOLOGIZACJA:
1961, Przemysł Spożywczy, t. 15, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 06.11.2020