digityzacja

rzadziej digitizacja

 • proces polegający na wytwarzaniu kopii obiektów, które istniały wcześniej w postaci materialnej, dostępnych za pośrednictwem komputerów i innych urządzeń elektronicznych
  • rzadziej digitizacja
 • CZŁOWIEK I TECHNIKA

  Urządzenia i maszyny

  komputery/informatyka

 • [...] mało kto z analogowców w ogóle babrał się obróbką cyfrową, a bez digityzacji nie poślesz fotogramu na pl.knoto.

  źródło: NKJP: Internet

  Co jest z digityzacją starych ksiąg białostockich z czasów pruskich i tych wcześniejszych?

  źródło: Internet: genealodzy.pl

  Digityzacja (zmiana z formatu analogowego na cyfrowy) umożliwia korzystanie z udostępnianych w sieci dóbr informacyjnych.

  źródło: Katarzyna Śledziewska: Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat, 2020 (delab.uw.edu.pl)

  Na podkreślenie zasługuje dobra dokumentacja fotograficzna dołączona do każdego ze sprawozdań i digitizacja zbiorów [...].

  źródło: Wystąpienie pokontrolne - Działania organów administracji publicznej w zakresie ochrony ludności przed promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym od urządzeń telefonii komórkowej, 2017 (nik.gov.pl)

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. digityzacja
  digityzacje
  D. digityzacji
  digityzacji
  neut
  digityzacyj
  char
  C. digityzacji
  digityzacjom
  B. digityzację
  digityzacje
  N. digityzacją
  digityzacjami
  Ms. digityzacji
  digityzacjach
  W. digityzacjo
  digityzacje

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • ang. digitization

CHRONOLOGIZACJA:
2005, orka.sejm.gov.pl
Data ostatniej modyfikacji: 26.11.2020