diagnosta laboratoryjny

 • specjalista, który wykonuje badania diagnostyczne pobranego od pacjentów materiału biologicznego
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

  Choroby i ich leczenie

  osoby związane z leczeniem


  CODZIENNE ŻYCIE CZŁOWIEKA

  Praca

  zawody

  • tytuł, zawód diagnosty laboratoryjnego
 • - Jeśli wynik znacznie odbiega od normy, należy powtórzyć badania, aby się upewnić, czy są poprawnie wykonane - radzi [...] diagnosta laboratoryjny.

  źródło: NKJP: Mariola Marklowska: Nie wpadaj w panikę, Dziennik Zachodni, 2002-10-14

  Nie ma także przeszkód prawnych, by diagnosta laboratoryjny, mając wiedzę na temat najnowszych metod prowadzenia badań laboratoryjnych i ich wiarygodności, służył lekarzowi swoją wiedzą i doświadczeniem co do zakresu zlecanych badań.

  źródło: Anna Augustynowicz i in.: Odpowiedzialność karna za błędy medyczne w diagnostyce laboratoryjnej (docplayer.pl)

  Zainteresowane tymi ustawami są także inne towarzystwa naukowe, których członkowie bądź pracują w diagnostyce, bądź współpracują z diagnostami laboratoryjnymi przy ochronie życia i zdrowia pacjentów.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 25.04.1997

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  m1, odmienny: diagnosta, laboratoryjny
Data ostatniej modyfikacji: 15.03.2021