mediatorsko

 • w sposób właściwy mediatorowi - osobie, która zobowiązuje się do podjęcia działań zmierzających do tego, by jakieś dwie strony nawiązały kontakt
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Relacje międzyludzkie

  określenia osób wchodzących w relacje międzyludzkie

 • W [...] opresjach najlepiej nie tracić zimnej krwi - rzekł ciągle mediatorsko nastawiony pan Marcin Badeni.

  źródło: Hanna Muszyńska-Hoffmannowa, Pucharek ze srebra, 1968 (nfjp.pl)

  Umiarkowany i mediatorsko nastawiony [...] doceniał zasługi naturalizmu polegające na wprowadzeniu do literatury „nowych żywiołów estetycznych” [...].

  źródło: Henryk Markiewicz: Polskie teorie powieści, 1998 (books.google.pl)

 • część mowy: przysłówek

  stopień równy mediatorsko

CHRONOLOGIZACJA:
1937, Ludwik Widerszal, Bułgarski ruch narodowy 1856-1872, pbc.gda.pl
Data ostatniej modyfikacji: 17.05.2021