metanowo

 • chem.  tak, że coś jest związane z metanem
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  stan skupienia, trwałość materii

 • - Kopalnia Brzeszcze jest bez wątpienia kopalnią silnie zagrożoną metanowo, ale jej atutem są bardzo dobre kadry.

  źródło: NKJP: Agnieszka Filipowicz: Nietrujący, ale śmiertelnie groźny, Gazeta Krakowska, 2003-04-10

  [...] węgle aktywne (wybrane) mogą być stosowane do separacji azotu w gazach ubogich metanowo oraz do wzbogacania metanem gazów do poziomu potrzebnego dla celów handlowych (opałowych).

  źródło: Andrzej Olajossy: Techniczno-ekonomiczne możliwości wzbogacania w metan gazu ziemnego, Polityka Energetyczna, 2007 (epj.min-pan.krakow.pl)

 • część mowy: przysłówek

 • Od: metan

CHRONOLOGIZACJA:
2003, NKJP
Data ostatniej modyfikacji: 11.06.2021