inspirująco

 • książk.  tak, że zachęca do podjęcia określonego rodzaju aktywności
 • [inspirujonco] lub [ĩspirujonco] lub [inspirująco] lub [ĩspirująco]

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Relacje międzyludzkie

  określenia relacji międzyludzkich

  • wpłynąć/wpływać, zadziałać/działać inspirująco
  • inspirująco i motywująco; twórczo i inspirująco
 • Lecz to, co działo się na terenach „nowożytnej” Europy [...] działało ożywczo i inspirująco na elity narodów bałkańskich.

  źródło: NKJP: Bałkański wir, Dziennik Polski, 1999-04-02

  Takie informacje zawsze działały inspirująco - weźmy chociaż odkrycie mikroorganizmów, które wpłynęło na powstanie „Monadologii” Leibniza [...].

  źródło: Michał Tempczyk, Damian Leszczyński: Filozofia, fizyka i świat realny, 2012 (books.google.pl)

  Artystyczna atmosfera wpłynęła inspirująco na wszystkich zebranych, ponieważ pojawiły się pomysły na nowe, może wspólnie wykonane dzieła [...].

  źródło: Internet: kmy.pl

 • część mowy: przysłówek

CHRONOLOGIZACJA:
1938, Kurjer Warszawski, nr 59, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2021