wapiennictwo

 • przemysł związany z wytwarzaniem wapna - proszku uzyskiwanego z wapienia
 • CZŁOWIEK I TECHNIKA

  Przemysł

  rodzaje przemysłu


  CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Ziemia

  minerały i pierwiastki

 • Wapiennictwo to podstawowy dział przemysłu chemicznego i budowlanego, dający cenny półfabrykat: wapno palone będące bezwodnym tlenkiem wapna CaO.

  źródło: Emil Huppert: Wapiennictwo, Kamień i wapno, 1947 (cybra.p.lodz.pl)

  Wapiennictwo przyczyniało się do ożywienia miast , ale nie wpłynęło na to , aby Sulejów w okresie rozwoju kapitalizmu mógł być objęty procesem koncentracji produkcji.

  źródło: Rocznik Łódzki, t. 4, 1958 (books.google.pl)

  Nierozwiązane sprawy własnościowe działki [...], piętnaście lat temu uniemożliwiły utworzenie pierwszego muzeum wapiennictwa.

  źródło: NKJP: Aleksandra Tyczyńska: Nikt im do pieca nie dołożył, Dziennik Łódzki, 2003-06-27

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: n2

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. wapiennictwo
  wapiennictwa
  D. wapiennictwa
  wapiennictw
  C. wapiennictwu
  wapiennictwom
  B. wapiennictwo
  wapiennictwa
  N. wapiennictwem
  wapiennictwami
  Ms. wapiennictwie
  wapiennictwach
  W. wapiennictwo
  wapiennictwa

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • Zob. wapno

CHRONOLOGIZACJA:
1863, Kuryer Wileński, nr 42, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 13.01.2021