formaldehyd

 • chem.  organiczny związek chemiczny powstający podczas niepełnego spalania substancji zawierających węgiel lub otrzymywany przemysłowo i wykorzystywany jako konserwant lub środek odkażający; CH2O
 • CZŁOWIEK I TECHNIKA

  Przemysł

  materiały używane w przemyśle

 • synonimy:  aldehyd mrówkowy
  metanal
  hiperonimy:  substancja
 • Całkowitą zawartość formaldehydu w THMI oznaczono metodą siarczynową, uwzględniając wcześniej wyznaczoną kwasowość związku.

  źródło: Chemia stosowana: kwartalnik póswiecony zagadnieniom technologii i inżynierii chemicznej, Tom 27, 1983 (books.google.pl)

  Termiczną kondensację propylenu z bezwodnym formaldehydem bez katalizatora przeprowadził Brace.

  źródło: Wiadómości chemiczne, Tom 26, 1972 (books.google.pl)

  Z materiałów budowlanych oraz mebli ulatniają się trujące substancje – formaldehyd, ołów, węglowodory aromatyczne.

  źródło: NKJP: Jolanta Lenartowicz: Złe powietrze, Polska Głos Wielkopolski, 2007-08-30

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. formaldehyd
  formaldehydy
  D. formaldehydu
  formaldehydów
  C. formaldehydowi
  formaldehydom
  B. formaldehyd
  formaldehydy
  N. formaldehydem
  formaldehydami
  Ms. formaldehydzie
  formaldehydach
  W. formaldehydzie
  formaldehydy

  Inne uwagi

  Zwykle lp

CHRONOLOGIZACJA:
1874, Carl Schorlemmer, Wykład chemii organicznej czyli chemii związków węgla, tłum. Józef Jerzy Boguski, Bronisław Znatowicz, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 02.08.2021