skubnąć się

 • chwycić i pociągnąć lekko jakąś część swojego ciała
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

  Budowa i funkcjonowanie ciała ludzkiego

  czynności i stany fizjologiczne


  CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Świat zwierząt

  zwyczaje i zachowania zwierząt

 • - Hm - Gola skubnął się w brodę - to znaczy awaria... Trzeba zbadać instalację. Niemożliwe, żeby się akumulatory wyczerpały.

  źródło: NKJP: Edmund Niziurski: Księga urwisów, 1954

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. skubnę się
  skubniemy się
  2 os. skubniesz się
  skubniecie się
  3 os. skubnie się
  skubną się

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. skubnąłem się
  +(e)m się skubnął
  skubnęłam się
  +(e)m się skubnęła
  skubnęłom się
  +(e)m się skubnęło
  skubnęliśmy się
  +(e)śmy się skubnęli
  skubnęłyśmy się
  +(e)śmy się skubnęły
  2 os. skubnąłeś się
  +(e)ś się skubnął
  skubnęłaś się
  +(e)ś się skubnęła
  skubnęłoś się
  +(e)ś się skubnęło
  skubnęliście się
  +(e)ście się skubnęli
  skubnęłyście się
  +(e)ście się skubnęły
  3 os. skubnął się
  skubnęła się
  skubnęło się
  skubnęli się
  skubnęły się

  bezosobnik: skubnięto się

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. skubnijmy się
  2 os. skubnij się
  skubnijcie się

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. skubnąłbym się
  bym się skubnął
  skubnęłabym się
  bym się skubnęła
  skubnęłobym się
  bym się skubnęło
  skubnęlibyśmy się
  byśmy się skubnęli
  skubnęłybyśmy się
  byśmy się skubnęły
  2 os. skubnąłbyś się
  byś się skubnął
  skubnęłabyś się
  byś się skubnęła
  skubnęłobyś się
  byś się skubnęło
  skubnęlibyście się
  byście się skubnęli
  skubnęłybyście się
  byście się skubnęły
  3 os. skubnąłby się
  by się skubnął
  skubnęłaby się
  by się skubnęła
  skubnęłoby się
  by się skubnęło
  skubnęliby się
  by się skubnęli
  skubnęłyby się
  by się skubnęły

  bezosobnik: skubnięto by się

  bezokolicznik: skubnąć się

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: skubnąwszy się

  gerundium: skubnięcie się

  odpowiednik aspektowy: skubać się

 • bez ograniczeń + skubnąć się +
  GDZIE
 • Zob. skubać

CHRONOLOGIZACJA:
1859, Gazeta Codzienna, nr 8, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 31.05.2021