nowotestamentowy

 • odnoszący się do Nowego Testamentu
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Religia – kościół

  wyznania: zasady i prawdy wiary

  • nowotestamentowy opis; nowotestamentowa symbolika; nowotestamentowe orędzie, przesłanie; nowotestamentowi autorzy; nowotestamentowe opowieści, pisma, teksty
 • Podczas obchodu Pięćdziesiątnicy, w dniu, w którym przypadło nowotestamentowe święto Zesłania Ducha Świętego, Piotr w swej katechezie nauczał, że Bóg spełnił daną przez proroków przepowiednię [...].

  źródło: NKJP: Olszewski Daniel: Dzieje chrześcijaństwa w zarysie, 1996

  Świadkowie Jezusa, jak wynika z tekstów nowotestamentowych, mieli być pielgrzymami na ziemi ze wzrokiem utkwionym w sprawy przyszłości, które zakrywała jeszcze mgła tajemnicy,

  źródło: NKJP: Zdzisław Józef Kijas: Niebo w domu Ojca, czyściec dla kogo, piekło w oddaleniu, 2010

  Nowotestamentowi autorzy często raczą nas plastycznymi opisami przepraw Jezusa łodzią z jednego brzegu Jeziora Galilejskiego na drugi.

  źródło: NKJP: Jan Gać: Ziemia Święta, 2009

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. nowotestamentowy
  nowotestamentowy
  nowotestamentowy
  nowotestamentowe
  nowotestamentowa
  D. nowotestamentowego
  nowotestamentowego
  nowotestamentowego
  nowotestamentowego
  nowotestamentowej
  C. nowotestamentowemu
  nowotestamentowemu
  nowotestamentowemu
  nowotestamentowemu
  nowotestamentowej
  B. nowotestamentowego
  nowotestamentowego
  nowotestamentowy
  nowotestamentowe
  nowotestamentową
  N. nowotestamentowym
  nowotestamentowym
  nowotestamentowym
  nowotestamentowym
  nowotestamentową
  Ms. nowotestamentowym
  nowotestamentowym
  nowotestamentowym
  nowotestamentowym
  nowotestamentowej
  W. nowotestamentowy
  nowotestamentowy
  nowotestamentowy
  nowotestamentowe
  nowotestamentowa
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. nowotestamentowi
  nowotestamentowi
  nowotestamentowe
  nowotestamentowe
  D. nowotestamentowych
  nowotestamentowych
  nowotestamentowych
  nowotestamentowych
  C. nowotestamentowym
  nowotestamentowym
  nowotestamentowym
  nowotestamentowym
  B. nowotestamentowych
  nowotestamentowych
  nowotestamentowych
  nowotestamentowe
  N. nowotestamentowymi
  nowotestamentowymi
  nowotestamentowymi
  nowotestamentowymi
  Ms. nowotestamentowych
  nowotestamentowych
  nowotestamentowych
  nowotestamentowych
  W. nowotestamentowi
  nowotestamentowi
  nowotestamentowe
  nowotestamentowe
 • Zob. nowy
  Zob. testament

CHRONOLOGIZACJA:
1863, Przegląd Katolicki, nr 40, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 03.11.2023