różnowierczo

 • daw.  tak, że coś ma związek z różnowiercą
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Religia – kościół

  wyznania: zasady i prawdy wiary


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Religia – kościół

  osoby związane z religią i kościołem

 • synonimy:  innowierczo
 • Kanonicy [...] jako społeczność zakonna oparli się wpływom reformacyjnym, mimo że żyli w tak mocno zaangażowanym różnowierczo środowisku, a nawet przy propagowaniu nowinek w samym klasztorze.

  źródło: Iwona Pietrzkiewicz: Biblioteka kanoników regularnych, 2003 (books.google.pl)

 • część mowy: przysłówek

CHRONOLOGIZACJA:
1995, Dziś, t. 6, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 18.08.2021