ekstremizować się

 • książk.  być tak zmienianym, że natężenie pewnych cech staje się skrajne - minimalne lub maksymalne
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  jakość i intensywność

 • Żadna ze stron nie potrafi przyjąć do wiadomości argumentów strony przeciwnej, a postawy coraz bardziej się ekstremizują.

  źródło: Paweł Okopień: Fotoreporterzy protestują przeciwko fotografom z iPhone'ami, 2012-04-24 (spidersweb.pl)

  Ten tom trylogii siłą faktu nie czyta się już tak lekko, jak pierwszy, bo lata 80. w porównaniu z 70. są znacznie dramatyczniejsze, światowe napięcia ekstremizują się, napięcia w związkach bohaterek pogłębiają się także...

  źródło: Elżbieta Binswanger-Stefańska: Nike Farida, „Żona”, 2016-04-16 (sofijon.pl)

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. ekstremizuję się
  ekstremizujemy się
  2 os. ekstremizujesz się
  ekstremizujecie się
  3 os. ekstremizuje się
  ekstremizują się

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. ekstremizowałem się
  +(e)m się ekstremizował
  ekstremizowałam się
  +(e)m się ekstremizowała
  ekstremizowałom się
  +(e)m się ekstremizowało
  ekstremizowaliśmy się
  +(e)śmy się ekstremizowali
  ekstremizowałyśmy się
  +(e)śmy się ekstremizowały
  2 os. ekstremizowałeś się
  +(e)ś się ekstremizował
  ekstremizowałaś się
  +(e)ś się ekstremizowała
  ekstremizowałoś się
  +(e)ś się ekstremizowało
  ekstremizowaliście się
  +(e)ście się ekstremizowali
  ekstremizowałyście się
  +(e)ście się ekstremizowały
  3 os. ekstremizował się
  ekstremizowała się
  ekstremizowało się
  ekstremizowali się
  ekstremizowały się

  bezosobnik: ekstremizowano się

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę się ekstremizował
  będę się ekstremizować
  będę się ekstremizowała
  będę się ekstremizować
  będę się ekstremizowało
  będę się ekstremizować
  będziemy się ekstremizowali
  będziemy się ekstremizować
  będziemy się ekstremizowały
  będziemy się ekstremizować
  2 os. będziesz się ekstremizował
  będziesz się ekstremizować
  będziesz się ekstremizowała
  będziesz się ekstremizować
  będziesz się ekstremizowało
  będziesz się ekstremizować
  będziecie się ekstremizowali
  będziecie się ekstremizować
  będziecie się ekstremizowały
  będziecie się ekstremizować
  3 os. będzie się ekstremizował
  będzie się ekstremizować
  będzie się ekstremizowała
  będzie się ekstremizować
  będzie się ekstremizowało
  będzie się ekstremizować
  będą się ekstremizowali
  będą się ekstremizować
  będą się ekstremizowały
  będą się ekstremizować

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. ekstremizujmy się
  2 os. ekstremizuj się
  ekstremizujcie się

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. ekstremizowałbym się
  bym się ekstremizował
  ekstremizowałabym się
  bym się ekstremizowała
  ekstremizowałobym się
  bym się ekstremizowało
  ekstremizowalibyśmy się
  byśmy się ekstremizowali
  ekstremizowałybyśmy się
  byśmy się ekstremizowały
  2 os. ekstremizowałbyś się
  byś się ekstremizował
  ekstremizowałabyś się
  byś się ekstremizowała
  ekstremizowałobyś się
  byś się ekstremizowało
  ekstremizowalibyście się
  byście się ekstremizowali
  ekstremizowałybyście się
  byście się ekstremizowały
  3 os. ekstremizowałby się
  by się ekstremizował
  ekstremizowałaby się
  by się ekstremizowała
  ekstremizowałoby się
  by się ekstremizowało
  ekstremizowaliby się
  by się ekstremizowali
  ekstremizowałyby się
  by się ekstremizowały

  bezosobnik: ekstremizowano by się

  bezokolicznik: ekstremizować się

  imiesłów przysłówkowy współczesny: ekstremizując się

  gerundium: ekstremizowanie się

  imiesłów przymiotnikowy czynny: ekstremizujący się

  odpowiednik aspektowy: zekstremizować się

CHRONOLOGIZACJA:
2000, Akcent, nr 1-2, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 07.05.2021