warstwa osadnicza

poziom osadniczy

 • archeol.  warstwa ziemi zawierająca zabytki ruchome, pozostawione na ówczesnej powierzchni gruntu
  • poziom osadniczy
 • CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Ziemia

  budowa Ziemi

 • hiperonimy:  warstwa kulturowa
 • Misę znaleziono [...] w warstwie osadniczej poprzedzającej okres budowy katedry [...].

  źródło: NKJP: Zygmunt Rola: Tajemnice Ostrowa Tumskiego, 2000

  Do tego wszystkiego uprawa ziemi bardzo zniszczyła warstwy osadnicze, a skład chemiczny gleby jest wyjątkowo niesprzyjający zachowaniu się przedmiotów organicznych.

  źródło: NKJP: Agnieszka Krzemińska: Kupcy z rogami, Polityka, 2007-06-16

  [...] rozkopując Hisarlik, poszukiwacz odkrył aż dziewięć warstw osadniczych

  źródło: NKJP: Zygmunt Kubiak: Mitologia Greków i Rzymian, 2008

  W nawarstwieniach wczesnośredniowiecznego Szczecina ceramika tego typu występuje w największej ilości w najstarszym poziomie osadniczym
  datowanym na II połowę VIII - I połowę X w.

  źródło: NKJP: Andrzej Kuczkowski: Analiza wczesnośredniowiecznej ceramiki naczyniowej [...], Koszalińskie Zeszyty Muzealne, 2005-01-01

  Opisane materiały upoważniają do wyodrębnienia dwóch średniowiecznych poziomów osadniczych.

  źródło: NKJP: Radosław Osiński: Oczekujemy historycznej sensacji, Dziennik Bałtycki, 2004-10-22

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  ż, odmienny:  warstwa   osadnicza 
Data ostatniej modyfikacji: 07.09.2021