nadważkość

 • fiz.  przeciążenie
 • Wyraz występuje rzadko, znacznie częściej używa się formy przeciążenie.

 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  ciężar

 • synonimy:  przeciążenie
  antonimy:  niedoważkość
 • Głównymi czynnikami podczas lotu, wpływającymi na organizmy żywe, są przyspieszenia i nadważkość lub niedoważkość i nieważkość, promieniowanie jonizujące, promieniowanie kosmiczne oraz długotrwałe odosobnienie.

  źródło: NKJP: Zdzisław Jan Ryn: Medycyna w turystyce, Nauki o turystyce, 2004

  [...] byt wchodzi w stan nadważkości, ale nie jest w stanie ocenić skali przeciążenia. [...] naraz jego ciało wydaje mu się inne od poprzedniego [...]. W obecnej sytuacji błyskawicznych obrotów stwarza mu ono kłopot i czuje się w nim naprawdę źle.

  źródło: Krzysztof Bonk Jane. Synteza nadprzestrzeni, 2018 (books.google.pl)

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. nadważkość
  nadważkości
  D. nadważkości
  nadważkości
  C. nadważkości
  nadważkościom
  B. nadważkość
  nadważkości
  N. nadważkością
  nadważkościami
  Ms. nadważkości
  nadważkościach
  W. nadważkości
  nadważkości

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • Zob. waga

CHRONOLOGIZACJA:
1972, Leksykon naukowo-techniczny, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 08.11.2023