ruszczeć

 • książk.  przyjmować język, kulturę, obyczajowość rosyjską, nie będąc z pochodzenia Rosjaninem
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Przynależność i podział terytorialny

  państwa, miasta, obszary geograficzne


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Język

  języki świata

 • synonimy:  książk. rusyfikować się
  książk. ruszczyć się
 • Dorośli pracowali po kilkanaście godzin na dobę, dzieci ich w rosyjskich szkołach i zakładach ruszczały.

  źródło: Grażyna Lipińska: Jeśli zapomnę o nich, 1988 (books.google.pl)

  Było [...] osadnictwo polskie, aż po Berezynę, trwało nawet pod zaborem. W części, przede wszystkim na obszarach ukrainnych, osadnictwo to ruszczało. Chłopi, wydaje się, ulegali wpływom sąsiedztwa [...].

  źródło: Jan Kieniewicz: Spotkania Wschodu, 1999 (books.google.pl)

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. ruszczeję
  ruszczejemy
  2 os. ruszczejesz
  ruszczejecie
  3 os. ruszczeje
  ruszczeją

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. ruszczałem
  +(e)m ruszczał
  ruszczałam
  +(e)m ruszczała
  ruszczałom
  +(e)m ruszczało
  ruszczeliśmy
  +(e)śmy ruszczeli
  ruszczałyśmy
  +(e)śmy ruszczały
  2 os. ruszczałeś
  +(e)ś ruszczał
  ruszczałaś
  +(e)ś ruszczała
  ruszczałoś
  +(e)ś ruszczało
  ruszczeliście
  +(e)ście ruszczeli
  ruszczałyście
  +(e)ście ruszczały
  3 os. ruszczał
  ruszczała
  ruszczało
  ruszczeli
  ruszczały

  bezosobnik: ruszczano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę ruszczał
  będę ruszczeć
  będę ruszczała
  będę ruszczeć
  będę ruszczało
  będę ruszczeć
  będziemy ruszczeli
  będziemy ruszczeć
  będziemy ruszczały
  będziemy ruszczeć
  2 os. będziesz ruszczał
  będziesz ruszczeć
  będziesz ruszczała
  będziesz ruszczeć
  będziesz ruszczało
  będziesz ruszczeć
  będziecie ruszczeli
  będziecie ruszczeć
  będziecie ruszczały
  będziecie ruszczeć
  3 os. będzie ruszczał
  będzie ruszczeć
  będzie ruszczała
  będzie ruszczeć
  będzie ruszczało
  będzie ruszczeć
  będą ruszczeli
  będą ruszczeć
  będą ruszczały
  będą ruszczeć

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. ruszczejmy
  2 os. ruszczej
  ruszczejcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. ruszczałbym
  bym ruszczał
  ruszczałabym
  bym ruszczała
  ruszczałobym
  bym ruszczało
  ruszczelibyśmy
  byśmy ruszczeli
  ruszczałybyśmy
  byśmy ruszczały
  2 os. ruszczałbyś
  byś ruszczał
  ruszczałabyś
  byś ruszczała
  ruszczałobyś
  byś ruszczało
  ruszczelibyście
  byście ruszczeli
  ruszczałybyście
  byście ruszczały
  3 os. ruszczałby
  by ruszczał
  ruszczałaby
  by ruszczała
  ruszczałoby
  by ruszczało
  ruszczeliby
  by ruszczeli
  ruszczałyby
  by ruszczały

  bezosobnik: ruszczano by

  bezokolicznik: ruszczeć

  imiesłów przysłówkowy współczesny: ruszczejąc

  gerundium: ruszczenie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: ruszczejący

  odpowiednik aspektowy: zruszczeć

 • Czasownik utworzony od przymiotnika ruski w znaczeniu rosyjski (język).

CHRONOLOGIZACJA:
1829, Włodzimierz Spasowicz, Pisma, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2021