filuteria

 • książk.  skłonność do żartów i kokieterii
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Usposobienie człowieka

  cechy charakteru, temperamentu, zdolności i umiejętności

 • synonimy:  filuterstwo
 • Mieściła się także w tym tryptyku autobiograficzno-somatyczna kpina i filuteria.

  źródło: Twórczość - Tom 27, 1971 (books.google.pl)

  A wiemy skądinąd, iż nie była obca nestorowi sztuki sentymentalno-rokokowej i w tej tragicznej dobie iskierka filuterii. „Obok statecznych trzymały się nadal Karpińskiego wiersze płoche. [...]”

  źródło: Nowe książki, 1979 (books.google.pl)

  Nie ma w niej owego majestatu piękności, jaki podziwiamy w jej typach starożytnych, ale za to jest owa kokieteryjność i filuteria, owa świadomość swych wdzięków, bez której zapewne Wenus nowożytna istnieć nie może [...].

  źródło: Posągi i ludzie: antologia tekstów o rzeźbie, 1815-1889, Tom 1,Część 2, 1993 (books.google.pl)

  Poszum zachwytu przechodził przez salę, bo tyle było maestrii w tym pytaniu, tyle uroczego szelmostwa w wyrazie, tyle filuterii w nabrzmieniu słów.

  źródło: Adam Grzymała-Siedlecki: Świat aktorski moich czasów, 1973

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. filuteria
  filuterie
  D. filuterii
  filuterii
  neut
  filuteryj
  char
  C. filuterii
  filuteriom
  B. filuterię
  filuterie
  N. filuterią
  filuteriami
  Ms. filuterii
  filuteriach
  W. filuterio
  filuterie

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • Od: filut

CHRONOLOGIZACJA:
1851, Gaudencyusz Pikulski, Złość żydowska przeciwko Bogu y bliźniemu..., books.google.pl
Inne znaczenie: 'żart lub oszustwo'
Data ostatniej modyfikacji: 04.08.2021