akcesoryczny

 • książk.  uboczny, wtórny lub pochodny w stosunku do czegoś innego
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  słownictwo oceniające

 • synonimy:  akcesoryjny
 • Fleksja bowiem to gramatyczność, a pojęcie to bynajmniej nie implikuje kumulacji kilku funkcji składniowych, jest to tutaj właściwość tylko wtórna, akcesoryczna, która jednak bynajmniej nie musi towarzyszyć fleksji.

  źródło: Adam Heinz: Fleksja a derywacja, Język Polski, 1961, s. 353

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. akcesoryczny
  akcesoryczny
  akcesoryczny
  akcesoryczne
  akcesoryczna
  D. akcesorycznego
  akcesorycznego
  akcesorycznego
  akcesorycznego
  akcesorycznej
  C. akcesorycznemu
  akcesorycznemu
  akcesorycznemu
  akcesorycznemu
  akcesorycznej
  B. akcesorycznego
  akcesorycznego
  akcesoryczny
  akcesoryczne
  akcesoryczną
  N. akcesorycznym
  akcesorycznym
  akcesorycznym
  akcesorycznym
  akcesoryczną
  Ms. akcesorycznym
  akcesorycznym
  akcesorycznym
  akcesorycznym
  akcesorycznej
  W. akcesoryczny
  akcesoryczny
  akcesoryczny
  akcesoryczne
  akcesoryczna
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. akcesoryczni
  akcesoryczni
  akcesoryczne
  akcesoryczne
  D. akcesorycznych
  akcesorycznych
  akcesorycznych
  akcesorycznych
  C. akcesorycznym
  akcesorycznym
  akcesorycznym
  akcesorycznym
  B. akcesorycznych
  akcesorycznych
  akcesorycznych
  akcesoryczne
  N. akcesorycznymi
  akcesorycznymi
  akcesorycznymi
  akcesorycznymi
  Ms. akcesorycznych
  akcesorycznych
  akcesorycznych
  akcesorycznych
  W. akcesoryczni
  akcesoryczni
  akcesoryczne
  akcesoryczne
CHRONOLOGIZACJA:
1876, Przegląd Sądowy i Administracyjny, nr 12, polona.pl
FRAZEOLOGIZMY:
Data ostatniej modyfikacji: 08.10.2021