hydrograficznie

 • geogr.  pod względem hydrografii - ogółu zjawisk związanych z zasobami wodnymi i przebiegiem wód na danym terenie
 • CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Ziemia

  zbiorniki wodne

 • Fitocenozy z Phragmites communis można spotkać dość często na całym obszarze badanego terenu. Wykształcają się one w miejscach wilgotnych, nie związanych topograficznie i hydrograficznie ze zbiornikami wodnymi [...].

  źródło: NKJP: Jeremi Kołodziejek: Roślinność łąkowo-bagienna na góniczo zniekształconych obszarach Częstochowskiego Okręgu Rudonośnego, 2001

  Linia brzegowa zalewu jest słabo rozwinięta, z wyjątkiem hydrograficznie wyodrębnionych dwu największych zatok: Rybackiej (na północy) i Elbląskiej (na południu) oraz Półwyspu Bałgijskiego.

  źródło: Zalew Wiślany (pl.wikipedia.org)

 • część mowy: przysłówek

CHRONOLOGIZACJA:
1764, Trotz
Data ostatniej modyfikacji: 02.08.2021