monstrualnie

 • tak, że ma daną cechę w bardzo dużym stopniu i zwraca to uwagę mówiącego
 • wykładnik stopnia cechy

 • W zeszłym roku czas oczekiwania na wejście akcji do notowań był monstrualnie długi. Zanim spółka zarejestruje emisję akcji w sądzie, złoży wszystkie dokumenty na giełdzie, Rada Giełdy dopuści akcje do obrotu, a Zarząd Giełdy zgodzi się na rozpoczęcie notowań - upływa wiele miesięcy.

  źródło: NKJP: Michał Kobosko: Zniechęcanie grubych ryb, Gazeta Wyborcza, 1996-02-05

  Zdolności samookłamywania, jak pokazały dzieje stalinizmu wśród intelektualistów, zachodnich szczególnie, są monstrualnie duże.

  źródło: NKJP: Aleksander Wat: Mój wiek, 1960

  Możemy tylko opóźnić zgon, łagodzić cierpienie, ale nie zdołamy odwrócić procesów, które tak monstrualnie rozhuśtały biologię człowieka i jego psychikę.

  źródło: NKJP: Kazimierz Dymel; Janina Jakubowska: Tako rzecze Sedlak, Zielone Brygady, 1991-06-01

  Przeciętne zatrudnienie wynosi u nas prawie 25 osób na 100 ha, a w Małopolsce aż 50 osób na 100 ha! Jak monstrualnie dużo osób pracuje u nas na 100 ha, a tym samym jaka jest skala rozdrobnienia na polskiej wsi, widać na tle innych krajów.

  źródło: NKJP: 50 na hektarze, Dziennik Polski, 2003-02-13

 • część mowy: operator metapredykatywny

 • monstrualnie
  Cz., Przym. st. równy, Przysł. st. równy - cecha stopniowalna
  szyk: antepozycja
CHRONOLOGIZACJA:
1856, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 06.08.2021