indygenizacja

 • nauk.  dostosowanie pewnego zjawiska o charakterze uniwersalnym do warunków społecznych i kulturowych danego państwa lub obszaru
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Zasady współżycia społecznego

  stosunki, grupy i organizacje społeczne

 • Indygenizacja narzuconego przez USA ustroju państwowego doprowadziła do wykształcenia się unikalnego systemu demokratycznego dostosowanego do potrzeb i wymagań Japończyków.

  źródło: Joanna Kowalczyk: Przemiany demokratyczne w Japonii w XIX i XX wieku. Od feudalizmu do cesarskiej monarchii parlamentarnej, 2018 (ruj.uj.edu.pl)

  Rezultatem indygenizacji miało być stworzenie rodzimej, indyjskiej liturgii chrześcijańskiej mocno osadzonej w kontekście indyjskiej, czy wręcz hinduistycznej kultury, co – rzecz jasna – zawsze niesie za sobą bardzo wiele zagrożeń.

  źródło: Daniel Brzeziński: Wiara i jej celebracja w kulturze. Systematyzacja pojęć, Teologia i Człowiek, nr 27(2014) 3, 2014 (repozytorium.umk.pl)

  Forsowana przez Stalina koncepcja decentralizacji i indygenizacji administracji państwowej z początku wydawała się jedynie realizacją „słusznych” postulatów tworzenia związku równych sobie rad w regionach, pełnych etnicznej i kulturowej różnorodności.

  źródło: Paweł Łepkowski: Dyktatura bez proletariatu, 2020-04-02 (rp.pl)

  Polityka przekładowa (Cyryla i Metodego) implikowała szybką indygenizację Kościoła, która stała się integralną częścią różnych kultur narodowych.

  źródło: Stefan Dudra: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny w obszarze polityki wyznaniowej..., 2019 (books.google.pl)

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. indygenizacja
  indygenizacje
  D. indygenizacji
  indygenizacji
  neut
  indygenizacyj
  char
  C. indygenizacji
  indygenizacjom
  B. indygenizację
  indygenizacje
  N. indygenizacją
  indygenizacjami
  Ms. indygenizacji
  indygenizacjach
  W. indygenizacjo
  indygenizacje

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • bez ograniczeń + indygenizacja +
  (CZEGO)
 • ang. indigenisation

  z łac. śred. indigenus 'swojski, miejscowy'

CHRONOLOGIZACJA:
1983, Adam Boniecki, Kalendarium życia Karola Wojtyły, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 25.10.2021