indygenizować

 • socjol.  dopasowywać coś do lokalnej kultury

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Zasady współżycia społecznego

  stosunki, grupy i organizacje społeczne

 • Paradoks globalizacji polega bowiem na tym, że im jest silniejsza, tym większe znaczenie mają lokalne warunki funkcjonowania gospodarki oraz podmiotów gospodarczych i to one indygenizują globalizację, decydując o tym, jak jest odczuwana w danym miejscu i czasie.

  źródło: Kazimierz Kuciński: Glokalizacja a zarządzanie, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, nr 3, 2015 (econjournals.sgh.waw.pl)

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. indygenizuję
  indygenizujemy
  2 os. indygenizujesz
  indygenizujecie
  3 os. indygenizuje
  indygenizują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. indygenizowałem
  +(e)m indygenizował
  indygenizowałam
  +(e)m indygenizowała
  indygenizowałom
  +(e)m indygenizowało
  indygenizowaliśmy
  +(e)śmy indygenizowali
  indygenizowałyśmy
  +(e)śmy indygenizowały
  2 os. indygenizowałeś
  +(e)ś indygenizował
  indygenizowałaś
  +(e)ś indygenizowała
  indygenizowałoś
  +(e)ś indygenizowało
  indygenizowaliście
  +(e)ście indygenizowali
  indygenizowałyście
  +(e)ście indygenizowały
  3 os. indygenizował
  indygenizowała
  indygenizowało
  indygenizowali
  indygenizowały

  bezosobnik: indygenizowano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę indygenizował
  będę indygenizować
  będę indygenizowała
  będę indygenizować
  będę indygenizowało
  będę indygenizować
  będziemy indygenizowali
  będziemy indygenizować
  będziemy indygenizowały
  będziemy indygenizować
  2 os. będziesz indygenizował
  będziesz indygenizować
  będziesz indygenizowała
  będziesz indygenizować
  będziesz indygenizowało
  będziesz indygenizować
  będziecie indygenizowali
  będziecie indygenizować
  będziecie indygenizowały
  będziecie indygenizować
  3 os. będzie indygenizował
  będzie indygenizować
  będzie indygenizowała
  będzie indygenizować
  będzie indygenizowało
  będzie indygenizować
  będą indygenizowali
  będą indygenizować
  będą indygenizowały
  będą indygenizować

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. indygenizujmy
  2 os. indygenizuj
  indygenizujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. indygenizowałbym
  bym indygenizował
  indygenizowałabym
  bym indygenizowała
  indygenizowałobym
  bym indygenizowało
  indygenizowalibyśmy
  byśmy indygenizowali
  indygenizowałybyśmy
  byśmy indygenizowały
  2 os. indygenizowałbyś
  byś indygenizował
  indygenizowałabyś
  byś indygenizowała
  indygenizowałobyś
  byś indygenizowało
  indygenizowalibyście
  byście indygenizowali
  indygenizowałybyście
  byście indygenizowały
  3 os. indygenizowałby
  by indygenizował
  indygenizowałaby
  by indygenizowała
  indygenizowałoby
  by indygenizowało
  indygenizowaliby
  by indygenizowali
  indygenizowałyby
  by indygenizowały

  bezosobnik: indygenizowano by

  bezokolicznik: indygenizować

  imiesłów przysłówkowy współczesny: indygenizując

  gerundium: indygenizowanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: indygenizujący

  imiesłów przymiotnikowy bierny: indygenizowany

  odpowiednik aspektowy: zindygenizować

 • bez ograniczeń + indygenizować +
  CO
CHRONOLOGIZACJA:
2015, econjournals.sgh.waw.pl
Data ostatniej modyfikacji: 25.10.2021