aukcjoning

 • wynikające z przepisów prawa dokonywanie opłat za zezwolenie na emisję do środowiska szkodliwych substancji
 • [au-kcjoniŋg] lub [au-kcjoning]

 • CZŁOWIEK I TECHNIKA

  Przemysł


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Prawo i łamanie prawa

  regulacje prawne


  CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Ziemia

  ochrona i zanieczyszczenie środowiska

  • obowiązkowy, pełny aukcjoning
 • Zgoda na pełny aukcjoning od roku 2020 stanowić będzie ogromną barierę dla rozwoju gospodarczego Polski [...].

  źródło: NKJP: Internet

  Chcemy, by przemysł cementowy działający w Polsce został zaliczony do branż narażonych na tzw. carbon leakage i wyłączony z aukcjoningu po roku 2012.

  źródło: Internet: archiwum.nowiny.com.pl

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. aukcjoning
  aukcjoningi
  D. aukcjoningu
  aukcjoningów
  C. aukcjoningowi
  aukcjoningom
  B. aukcjoning
  aukcjoningi
  N. aukcjoningiem
  aukcjoningami
  Ms. aukcjoningu
  aukcjoningach
  W. aukcjoningu
  aukcjoningi

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • ang. auctioning

CHRONOLOGIZACJA:
2008, NKJP
Data ostatniej modyfikacji: 07.01.2022