cyberholik

 • osoba, która poświęca zbyt dużo czasu na korzystanie z Internetu, co ma niekorzystny wpływ na inne sfery jej życia
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

  Choroby i ich leczenie

  uzależnienia


  CZŁOWIEK I TECHNIKA

  Komunikacja na odległość

  Internet

 • Człowiek siedzący przed ekranem monitora traci poczucie rzeczywistości, przyzwoitości, a realność przestaje być atrybutem czasu, zaczyna liczyć się niekontrolowane życie w fikcji połączeń internetowych. Może być przyczyną [...] rozpadu związków małżeńskich, dewastujących następstw dotykających cyberholika i jego najbliższą rodzinę.

  źródło: Internet: zanotowane.pl

  Czy jesteś cyberholikiem? Która jest godzina, gdy to czytasz? Ile godzin spędziłeś dziś przed komputerem?

  źródło: Internet: geekweek.interia.pl

  Cyberholik nie ma pomysłu lub odwagi na zmianę, możliwości przeżywania wrażeń i emocji, które daje sieć są dla niego bardziej atrakcyjne, silniejsze [...].

  źródło: Internet: porady.sympatia.onet.pl

  Zgadzając się z uwagami o rosnącej liczbie siecioholików dostrzegać należy następujące niebezpieczeństwa: rezygnowanie przez cyberholików z wielu zachowań społecznych; powstawanie nowych hierarchii potrzeb osobistych i społecznych u cyberzaburzonych [...].

  źródło: Internet: Mariusz Jędrzejko: Czy cybertechnologie uzależniają? – nie tylko pedagogiczne (docplayer.pl)

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m1

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. cyberholik
  cyberholicy
  ndepr
  cyberholiki
  depr
  D. cyberholika
  cyberholików
  C. cyberholikowi
  cyberholikom
  B. cyberholika
  cyberholików
  N. cyberholikiem
  cyberholikami
  Ms. cyberholiku
  cyberholikach
  W. cyberholiku
  cyberholicy
  ndepr
  cyberholiki
  depr
 • ang. cyberholic

CHRONOLOGIZACJA:
1996, Wprost, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 15.11.2021