Eskimos

 • rdzenny mieszkaniec północnych rejonów Kanady, Alaski, Grenlandii i Syberii
 • Współcześnie odradza się używania tej nazwy jako uznawanej za obraźliwą.

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Przynależność i podział terytorialny

  nazwy osób ze względu na ich pochodzenie i przynależność terytorialną

 • synonimy:  Inuita
 • Wielka podróż psim zaprzęgiem zakończyła się nad Cieśniną Beringa. Knudowi Rassmussenowi nauka zawdzięcza najwięcej wiadomości o Eskimosach, ich życiu, zwyczajach, kulturze i wierzeniach.

  źródło: NKJP: Jacek Jania: Zrozumieć lodowce, 1988

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m1

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. Eskimos
  Eskimosi
  ndepr
  Eskimosy
  depr
  D. Eskimosa
  Eskimosów
  C. Eskimosowi
  Eskimosom
  B. Eskimosa
  Eskimosów
  N. Eskimosem
  Eskimosami
  Ms. Eskimosie
  Eskimosach
  W. Eskimosie
  Eskimosi
  ndepr
  Eskimosy
  depr
 • ang.

  W ang.  Eskimos  jest formą liczby mnogiej. Formą liczby pojedynczej jest  Eskimo .
  Wyraz  Eskimo  miał oznaczać w jednym z języków północnoamerykanskich 'zjadacza surowego mięsa'. Dlatego współcześnie jest on uznawany za deprecjonujący i odradza się jego używanie. Jednak – według Oxford English Dictionary (s.v. Eskimo) – etymologia ta nie znajduje obecnie potwierdzenia naukowego (por. "An older suggestion (going back to the 18th cent.) that the Montagnais name makes reference to the consumption of raw meat poses semantic, phonological, and morphological problems and is no longer widely accepted").

Data ostatniej modyfikacji: 04.12.2021