jajeczkować

 • fizjol.  med.  mieć owulację
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

  Budowa i funkcjonowanie ciała ludzkiego

  czynności i stany fizjologiczne


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

  Określenia fizyczności człowieka

  płeć

 • synonimy:  owulować
  • kobieta, samica jajeczkuje
 • Seks totalny, ale w innym wymiarze prezentują króliki. W tym jednak wypadku samica na sam widok partnera jajeczkuje. Nazywa się to owulacją prowokowaną.

  źródło: NKJP: Agata Pustułka: Seks w zoo, Trybuna Śląska, 2004-02-13

  Od tylu lat znam swój organizm... wiem, kiedy jajeczkuję [...]

  źródło: NKJP: Manuela Gretkowska: Polka, 2001

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. jajeczkuję
  jajeczkujemy
  2 os. jajeczkujesz
  jajeczkujecie
  3 os. jajeczkuje
  jajeczkują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. jajeczkowałem
  +(e)m jajeczkował
  jajeczkowałam
  +(e)m jajeczkowała
  jajeczkowałom
  +(e)m jajeczkowało
  jajeczkowaliśmy
  +(e)śmy jajeczkowali
  jajeczkowałyśmy
  +(e)śmy jajeczkowały
  2 os. jajeczkowałeś
  +(e)ś jajeczkował
  jajeczkowałaś
  +(e)ś jajeczkowała
  jajeczkowałoś
  +(e)ś jajeczkowało
  jajeczkowaliście
  +(e)ście jajeczkowali
  jajeczkowałyście
  +(e)ście jajeczkowały
  3 os. jajeczkował
  jajeczkowała
  jajeczkowało
  jajeczkowali
  jajeczkowały

  bezosobnik: jajeczkowano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę jajeczkował
  będę jajeczkować
  będę jajeczkowała
  będę jajeczkować
  będę jajeczkowało
  będę jajeczkować
  będziemy jajeczkowali
  będziemy jajeczkować
  będziemy jajeczkowały
  będziemy jajeczkować
  2 os. będziesz jajeczkował
  będziesz jajeczkować
  będziesz jajeczkowała
  będziesz jajeczkować
  będziesz jajeczkowało
  będziesz jajeczkować
  będziecie jajeczkowali
  będziecie jajeczkować
  będziecie jajeczkowały
  będziecie jajeczkować
  3 os. będzie jajeczkował
  będzie jajeczkować
  będzie jajeczkowała
  będzie jajeczkować
  będzie jajeczkowało
  będzie jajeczkować
  będą jajeczkowali
  będą jajeczkować
  będą jajeczkowały
  będą jajeczkować

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. jajeczkujmy
  2 os. jajeczkuj
  jajeczkujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. jajeczkowałbym
  bym jajeczkował
  jajeczkowałabym
  bym jajeczkowała
  jajeczkowałobym
  bym jajeczkowało
  jajeczkowalibyśmy
  byśmy jajeczkowali
  jajeczkowałybyśmy
  byśmy jajeczkowały
  2 os. jajeczkowałbyś
  byś jajeczkował
  jajeczkowałabyś
  byś jajeczkowała
  jajeczkowałobyś
  byś jajeczkowało
  jajeczkowalibyście
  byście jajeczkowali
  jajeczkowałybyście
  byście jajeczkowały
  3 os. jajeczkowałby
  by jajeczkował
  jajeczkowałaby
  by jajeczkowała
  jajeczkowałoby
  by jajeczkowało
  jajeczkowaliby
  by jajeczkowali
  jajeczkowałyby
  by jajeczkowały

  bezosobnik: jajeczkowano by

  bezokolicznik: jajeczkować

  imiesłów przysłówkowy współczesny: jajeczkując

  gerundium: jajeczkowanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: jajeczkujący

 • Zob. jajo

CHRONOLOGIZACJA:
1892, Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, XIX, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 04.12.2021