chrabąszcz

 • niewielki brązowy chrząszcz, żerujący późną wiosną na liściach, w czasie lotu wydający charakterystyczne buczenie
 • Występuje jako składnik terminów zoologicznych, np. chrabąszcz kasztanowy, chrabąszcz majowy.

 • CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Świat zwierząt

  owady

 • hiperonimy:  owad
  • czerwcowy, wielki chrabąszcz
  • brzęk, buczenie; chmara, larwy, plaga chrabąszczy
  • chrabąszcze latają, huczą
  • łapać chrabąszcze
 • Dopiero zbliżywszy się, dostrzegłem krążącą nisko wśród gałęzi chmarę chrabąszczy.

  źródło: NKJP: Wojciech Jagielski: Nocni wędrowcy, 2009

  Jeśli na jakimś terenie pojawi się latem większa ilość chrabąszczy, można się spodziewać, że za trzy-cztery lata ten obszar zaatakują pędraki.

  źródło: NKJP: Bartosz Węglarczyk title Klęska żywiołowa w gminie Dzierzkowice, Gazeta Wyborcza, 1997-09-30

  Wyciągnął zza koszuli skórzany mieszek podobny do szkaplerza i strząsnął z niego na dłoń nieduży kamyk podobny do chrabąszcza i tak jak chrabąszcz mieniący się tęczowymi kolorami.

  źródło: NKJP: Tadeusz Konwicki: Bohiń, 1987

  Larwy chrabąszcza żyjące w ziemi wyrządzały jeszcze większe szkody, bowiem w ciągu dwuletniego życia zjadały kilometry korzeni.

  źródło: NKJP:Grzegorz Tabasz title Coś chrzęszczącego source Dziennik Polski 2008-06-06

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m2

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. chrabąszcz
  chrabąszcze
  D. chrabąszcza
  chrabąszczów
  chrabąszczy
  C. chrabąszczowi
  chrabąszczom
  B. chrabąszcza
  chrabąszcze
  N. chrabąszczem
  chrabąszczami
  Ms. chrabąszczu
  chrabąszczach
  W. chrabąszczu
  chrabąszcze

 • "[...] mamy tu do czynienia z pierwiastkiem chrab:chrob (por. chrob-ot-ać [...] 'chrzęścić, głośno gryźć', rozszerzonym nosówką i częstym w wyrazach o podobnym znaczeniu przyrostkiem -st- (chlastać,chlustać) +" (SEJP Sławski, s.v. chrabąszcz).

CHRONOLOGIZACJA:
1698, KorBa
Data ostatniej modyfikacji: 05.04.2022