au courant

 • książk.  tak, że ktoś jest bardzo dobrze zorientowany w tym, o czym mowa
 • [o kurā]

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  nazwy działań intelektualnych człowieka

  • być au courant
 • Jestem au courant prawie wszystkiego, co mnie interesowało.

  źródło: NKJP: Stefan Leder, Witold Leder: Czerwona nić : ze wspomnień i prac rodziny Lederó, 2005

  [...] pozostaje au courant zarówno z polityką, jak i wydarzeniami kulturalnymi czy, naturalnie, sportowymi

  źródło: Katarzyna Szkaradnik: Pilcha słuszne poglądy na wszystko, 1-12-2017 (artpapier.com)

  Przy okazji rzucę od niechcenia kilka nazwisk, żeby czuła się Pani en vogue, czyli au courant.

  źródło: NKJP: Daniel Passent: Od Chopina do Wałęsy, Polityka, 2004-08-21

  [...] jestem w sprawach polskich bardziej au courant niż mój przeciętny kolega Polak.

  źródło: NKJP: Zdzisław Pietrasik: Umiem wywołać płacz, Polityka, 2006-12-02

 • typ frazy: fraza przysłówkowa

  ndm
 • bez ograniczeń + au courant +
  CZEGO
  bez ograniczeń + au courant +
  w CZYM | z CZYM
 • fr.

Data ostatniej modyfikacji: 28.02.2022