a vista II

I

awista

fraza przymiotnikowa

 • bank.  taki, z którego pieniądze można wypłacić w dowolnym momencie bez żadnych ograniczeń
  • awista
 • a wista

 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości czasu

  upływ czasu


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Finanse

  czynności, przedmioty związane z pieniędzmi

  • depozyt, rachunek, wkład a vista, lokata a vista; konto, oprocentowanie a vista
 • Lokaty bankowe zapewniają możliwość wygenerowania większych zysków z oprocentowania w stosunku do środków ulokowanych na rachunkach a vista.

  źródło: NKJP: Marek Lipiński: Twoje finanse. Racjonalne inwestowanie, 2009

  Te osoby, które są w stanie odłożyć co miesiąc pewną sumę, najczęściej korzystają z kont bankowych a vista w złotówkach lub z terminowych kont w banku [...].

  źródło: NKJP: (AP): Bez szans na oszczędzanie, Dziennik Bałtycki, 1999-12-16

  Rząd postanowił opodatkować nie tylko odsetki z pieniędzy ulokowanych na kontach bankowych (zarówno lokaty terminowe, jak i rachunki na każde żądanie – a vista, w złotych i w walutach obcych), ale także odsetki od obligacji skarbowych [...].

  źródło: NKJP: Adam Woźniak: Dociskanie, Dziennik Zachodni, 2001-10-29

  Pomimo obniżenia podstawowych stóp NBP zarząd PKO zdecydował nie obniżać oprocentowania wkładów awista [...].

  źródło: NKJP: Preferencje dla wiernych, Gazeta Ubezpieczeniowa, 2001-03-28

 • typ frazy: fraza przymiotnikowa

  We wszystkich formach fleksyjnych ta sama postać
 • łac.

Data ostatniej modyfikacji: 22.03.2022