biuralizm

 • książk.  pejorat.  system, który podporządkowuje funkcjonowanie państwa decyzjom urzędników
 • [biuralism] lub [biuralizm]

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  doktryny i poglądy polityczne

 • U podstaw skuteczności urzędowania leżała zasada szczegółowego podziału pracy i koordynacji czynności. Biurokracja była wygodnym i uniwersalnym instrumentem organizującym bieżącą pracę administracji, a biuralizm, ściśle z nią związany, miał łączyć funkcje decyzyjne z czynnościami aktotwórczymi aparatu wykonawczego.

  źródło: Małgorzata Osiecka: System kancelaryjny i archiwalny komisji rządowych w Królestwie Polskim w latach 1815-1867, 2014 (depotuw.ceon.pl)

  Biuralizm napoleoński skojarzony został z „rutyną, formalizmem” i „konserwatywną tradycją”. Działanie monarchii w tym systemie doprowadziło do tego, że państwo postrzegane było jako „fabryka aktów” i „państwo policyjne”.

  źródło: Artur Górak, Julia Kukarina, Jacek Legieć (red.): Biurokracja monarchii, „Dzieje biurokracji”, tom IX, 2019 (researchgate.net)

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. biuralizm
  biuralizmy
  D. biuralizmu
  biuralizmów
  C. biuralizmowi
  biuralizmom
  B. biuralizm
  biuralizmy
  N. biuralizmem
  biuralizmami
  Ms. biuralizmie
  biuralizmach
  W. biuralizmie
  biuralizmy

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • Zob. biuro

CHRONOLOGIZACJA:
1850, Gazeta Lwowska, nr 265, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 26.04.2022