addendum

addenda

 • książk.  dodatek do jakiegoś tekstu zawierający uzupełniające treści, objaśnienia albo komentarze
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  wytwory działań intelektualnych człowieka

 • hiperonimy:  dodatek
  • addendum do dokumentu, do książki
 • Komisja zgromadziła [...] informacje na temat rentowności przedsiębiorstw reasekuracyjnych, ale - z przyczyn metodologicznych - nie jest ona jeszcze w stanie sporządzić sprawozdania na temat tego aspektu badania. Ma [...] zamiar to uczynić za pomocą addendum do dokumentu roboczego.

  źródło: NKJP: Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich. Raport końcowy, Gazeta Ubezpieczeniowa, 2007-11-06

  Specjalnym addendum do kontraktu wydłużono termin oddania inwestycji. Ostatecznie została ona ukończona 1 czerwca 2005 roku.

  źródło: NKJP: Ulga dla przyrody i mieszkańców, Dziennik Polski, 2005-08-06

  K. przywiązywał oczywiście dużą wagę do [...] „Księgi przysłów”. Ogłaszał addenda z myślą o 2. wyd. dzieła.

  źródło: NKJP: Jerzy Starnawski (red.): Słownik badaczy literatury polskiej, 2003

  Konieczne uzupełnienia tekstu w korekcie należy umieszczać na końcu odnośnego rozdziału lub na końcu tekstu jako addendum.

  źródło: Polskie Archiwum Hydrobiologii, 1964 (books.google.pl)

  Wydaje się [...] rzeczą wskazaną kontynuowanie publikacji korrigendów i addendów do wydanych już zeszytów [...] w formie drobnych [...] przyczynków, po które wszakże sięgnie zainteresowany badacz.

  źródło: Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, 1995 (books.google.pl)

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: n2

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. addendum
  addenda
  D. addendum
  addendów
  C. addendum
  addendom
  B. addendum
  addenda
  N. addendum
  addendami
  Ms. addendum
  addendach
  W. addendum
  addenda
 • bez ograniczeń + addendum +
  (do CZEGO)
 • łac. addere 'dodawać'

CHRONOLOGIZACJA:
1745, Benedykt Chmielowski, Nowe Ateny, cz. 1, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 14.03.2022