fabularyzacja

 • książk.  nadawanie czemuś utworu fabularnego, w którym występują zdarzenia powiązane w ciąg przyczynowo-skutkowy, uzupełniony czasem wątkami fikcyjnymi
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność artystyczna człowieka

  literatura


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność artystyczna człowieka

  film


  CZŁOWIEK I TECHNIKA

  Urządzenia i maszyny

  komputery/informatyka

 • Pomysł wyjściowy mógłby doczekać się lepszego rozwinięcia, gdyby twórcy zdecydowali się na pełną fabularyzację tematu, zamiast ujęcia paradokumentalnego.

  źródło: NKJP: Przemysław Ćwik: Złoty strzał, Esensja nr 06, 2007-07

  Znamienne dla reklamy jest dążenie do fabularyzacji nieruchomego obrazu. Uruchomienie dziania się w reklamie wizualnej odbywa się w dwojaki sposób.

  źródło: NKJP: Ewa Szczęsna: Poetyka reklamy, 2001

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. fabularyzacja
  fabularyzacje
  D. fabularyzacji
  fabularyzacji
  neut
  fabularyzacyj
  char
  C. fabularyzacji
  fabularyzacjom
  B. fabularyzację
  fabularyzacje
  N. fabularyzacją
  fabularyzacjami
  Ms. fabularyzacji
  fabularyzacjach
  W. fabularyzacjo
  fabularyzacje

  Inne uwagi

  ZWykle lp

 • bez ograniczeń + fabularyzacja +
  CZEGO
CHRONOLOGIZACJA:
1934, Konstanty Troczyński, Zagadnienia dynamiki poezji, wbc.poznan.pl
Data ostatniej modyfikacji: 06.07.2022