dokooptować

 • książk.  przyjąć kogoś do grupy w celu jej powiększenia lub uzupełnienia
 • CODZIENNE ŻYCIE CZŁOWIEKA

  Praca

  organizacja i hierarchia w pracy, stosunki służbowe


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Zasady współżycia społecznego

  stosunki, grupy i organizacje społeczne

  • dokooptować kogoś do ekipy, do kadry, do komisji, do ligi, do partii, do rady, do składu, do zespołu
 • W dodatku dokooptowano ją do grupy, która już dobrze jeździła. Nie było innej możliwości, bo tutaj nie prowadzono szkółki jeździeckiej.

  źródło: NKJP: Maria Nurowska: Panny i wdowy: zdrada, 1991

  [...] dokooptowaliśmy dwóch kolejnych muzyków do składu, a teraz doszedł jeszcze akordeonista [...].

  źródło: NKJP: Marcin Kostaszuk: Mędrzec w toalecie, Polska Głos Wielkopolski, 2005-11-09

  Łącznie liczba członków KPN ustalona została na 21 osób i mogła być powiększana o dokooptowanych rzeczoznawców.

  źródło: NKJP: Beata Szczepańska: Działalność łódzkiego samorządu miejskiego w dziedzinie oświaty powszechnej i pozaszkolnej w latach 1919 - 1939, 2002

  Na tym etapie niektóre agencje mogą odmówić udziału w przetargu, np. ze względu na to, że obsługują konkurencyjną firmę, lub - ze względu na nawał pracy - nie mogą chwilowo podjąć się realizacji kolejnego projektu. W takim przypadku dokooptuj kolejną agencję z listy, którą utworzyłeś.

  źródło: NKJP: Grzegorz Krzemień: Serwis firmowy od pomysłu do gotowej witryny. Poradnik menedżera, 2009

  Konieczność dokooptowania 8 osób wynikła z powodu rezygnacji niektórych druhów.

  źródło: NKJP: Jan Antoł: Nasi fajermani u Ojca Świętego, Tygodnik Podhalański nr 45, 1999

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. dokooptuję
  dokooptujemy
  2 os. dokooptujesz
  dokooptujecie
  3 os. dokooptuje
  dokooptują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. dokooptowałem
  +(e)m dokooptował
  dokooptowałam
  +(e)m dokooptowała
  dokooptowałom
  +(e)m dokooptowało
  dokooptowaliśmy
  +(e)śmy dokooptowali
  dokooptowałyśmy
  +(e)śmy dokooptowały
  2 os. dokooptowałeś
  +(e)ś dokooptował
  dokooptowałaś
  +(e)ś dokooptowała
  dokooptowałoś
  +(e)ś dokooptowało
  dokooptowaliście
  +(e)ście dokooptowali
  dokooptowałyście
  +(e)ście dokooptowały
  3 os. dokooptował
  dokooptowała
  dokooptowało
  dokooptowali
  dokooptowały

  bezosobnik: dokooptowano

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. dokooptujmy
  2 os. dokooptuj
  dokooptujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. dokooptowałbym
  bym dokooptował
  dokooptowałabym
  bym dokooptowała
  dokooptowałobym
  bym dokooptowało
  dokooptowalibyśmy
  byśmy dokooptowali
  dokooptowałybyśmy
  byśmy dokooptowały
  2 os. dokooptowałbyś
  byś dokooptował
  dokooptowałabyś
  byś dokooptowała
  dokooptowałobyś
  byś dokooptowało
  dokooptowalibyście
  byście dokooptowali
  dokooptowałybyście
  byście dokooptowały
  3 os. dokooptowałby
  by dokooptował
  dokooptowałaby
  by dokooptowała
  dokooptowałoby
  by dokooptowało
  dokooptowaliby
  by dokooptowali
  dokooptowałyby
  by dokooptowały

  bezosobnik: dokooptowano by

  bezokolicznik: dokooptować

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: dokooptowawszy

  gerundium: dokooptowanie

  imiesłów przymiotnikowy bierny: dokooptowany

  odpowiedniki aspektowe: kooptować, dokooptowywać

 • bez ograniczeń + dokooptować +
  KOGO + (do CZEGO)
CHRONOLOGIZACJA:
1911, Kurjer Poranny, nr 312, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 25.03.2022