korozyjność

 • to, że coś jest związane z korozją - procesem niszczenia materiałów
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  stan skupienia, trwałość materii

  • wysoka korozyjność
  • korozyjność materiału, metalu
  • stopień, wzrost korozyjności
 • Odpływ ze stawów jakością chemiczną odpowiada wodzie z rzeki III klasy czystości, ale wykazuje podwyższony stopień korozyjności i nadmierną ilość bakterii.

  źródło: NKJP: Bronisław Bartkiewicz, Oczyszczanie ścieków przemysłowych 2002

  Obniżenie zawartości chloru w paliwie [...] powoduje zmniejszenie korozyjności instalacji i przedłużenie jej żywotności [...].

  źródło: NKJP: Czesława Rosik-Dulewska, Podstawy gospodarki odpadami 1999

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. korozyjność
  korozyjności
  D. korozyjności
  korozyjności
  C. korozyjności
  korozyjnościom
  B. korozyjność
  korozyjności
  N. korozyjnością
  korozyjnościami
  Ms. korozyjności
  korozyjnościach
  W. korozyjności
  korozyjności

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • bez ograniczeń + korozyjność +
  (CZEGO)
CHRONOLOGIZACJA:
1935, Gaz i Woda, nr 6, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 22.03.2022