fantazmatyczny

 • książk.  związany z fantazmatami – wytworami wyobraźni, częściowo mającymi związek z rzeczywistością, w których spełniają się czyjeś ukryte marzenia
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  wytwory działań intelektualnych człowieka

  • fantazmatyczny kraj; twór fantazmatyczny
 • To fantazmatyczny kraj dzieciństwa i wczesnej młodości bohatera tego tomu Władzia Matugi.

  źródło: NKJP: Zbigniew Fiszbak: Dialogiczność, autotematyczność, autobiograficzność w prozie Mariana Pankowskiego, 2000

  Budowę domu i cywilizowanie wyspy opisuje Robinson z rzetelnością kupca. Mimo wszystko trudno oprzeć się wrażeniu, że ten dom buduje nie z materii, lecz z pragnień, że powstaje nie dom realny, lecz fantazmatyczny.

  źródło: NKJP: Tadeusz Komendant: Dom na miarę duszy, Gazeta Wyborcza 1993-12-15

  Dopiero w miejscu, gdzie „Trylogia” funkcjonuje jako narodowe imaginarium, projekt fantazmatyczny, zaczyna się moja przygoda ze spektaklem.

  źródło: Internet: tygodnikpowszechny.pl

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. fantazmatyczny
  fantazmatyczny
  fantazmatyczny
  fantazmatyczne
  fantazmatyczna
  D. fantazmatycznego
  fantazmatycznego
  fantazmatycznego
  fantazmatycznego
  fantazmatycznej
  C. fantazmatycznemu
  fantazmatycznemu
  fantazmatycznemu
  fantazmatycznemu
  fantazmatycznej
  B. fantazmatycznego
  fantazmatycznego
  fantazmatyczny
  fantazmatyczne
  fantazmatyczną
  N. fantazmatycznym
  fantazmatycznym
  fantazmatycznym
  fantazmatycznym
  fantazmatyczną
  Ms. fantazmatycznym
  fantazmatycznym
  fantazmatycznym
  fantazmatycznym
  fantazmatycznej
  W. fantazmatyczny
  fantazmatyczny
  fantazmatyczny
  fantazmatyczne
  fantazmatyczna
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. fantazmatyczni
  fantazmatyczni
  fantazmatyczne
  fantazmatyczne
  D. fantazmatycznych
  fantazmatycznych
  fantazmatycznych
  fantazmatycznych
  C. fantazmatycznym
  fantazmatycznym
  fantazmatycznym
  fantazmatycznym
  B. fantazmatycznych
  fantazmatycznych
  fantazmatycznych
  fantazmatyczne
  N. fantazmatycznymi
  fantazmatycznymi
  fantazmatycznymi
  fantazmatycznymi
  Ms. fantazmatycznych
  fantazmatycznych
  fantazmatycznych
  fantazmatycznych
  W. fantazmatyczni
  fantazmatyczni
  fantazmatyczne
  fantazmatyczne
CHRONOLOGIZACJA:
1695, Kart XVII-XVIII
Data ostatniej modyfikacji: 11.07.2022