chórowo

 • w sposób charakteryzujący chór - śpiew zespołowy
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność artystyczna człowieka

  muzyka

 • Chórowo traktowane instrumenty pojawiają się sporadycznie i tym może tłumaczy się niecodzienność muzyki.

  źródło: NKJP: Bogusław Schaeffer: Od Messiaena do Capriolego, 1990 (google.books.pl)

  Rytmiczne utwory z wykonywanym chórowo refrenem śpiewano np. przy wciąganiu lin na maszty.

  źródło: NKJP: Marta Górska: Szanty z Atlantydy, Dziennik Bałtycki 2001-03-11

 • część mowy: przysłówek

 • Zob. chór

CHRONOLOGIZACJA:
1888, Echo Muzyczne, nr 273, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 04.04.2022