ufortyfikować

 • wojsk.  zbudować umocnienia obronne
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Wojsko i wojna

  czynności, przedmioty, miejsca związane z wojskiem i wojną


  CZŁOWIEK I TECHNIKA

  Budownictwo

  czynności związane z budową

  • ufortyfikować budynki, dwór, miasto, pozycje
 • Do tego zwycięstwa walnie przyczynił się Tadeusz Kościuszko, który ufortyfikował miejsce, w którym rozegrała się bitwa.

  źródło: NKJP: Longin Pastusiak: Prezydenci Stanów Zjednoczonych Ameryki, 1999

  Sforsowanie przez aliantów niemieckiej ufortyfikowanej linii obronnej na Renie w marcu 1945 r. było jednym z najbardziej przełomowych punktów II wojny światowej.

  źródło: NKJP: Jan Nowak-Jeziorański: Małę państwo i wielkie zwycięstwo Gazeta Wyborcza, 1993-08-13

  Decyzję o nowoczesnym ufortyfikowaniu Torunia Prusacy podjęli po wygranej wojnie z Francją, w obliczu pogarszających się stosunków z Rosją.

  źródło: NKJP: Małgorzata Litwin: Toruń w UNESCO, Gazeta Miejska nr2 (45), 2000

  W roku 1656 ufortyfikował swą rezydencję, otoczył ją wałem ziemnym i bastionami, które spełniły swoją rolę w bitwie opisanej przez Henryka Sienkiewicza w Potopie.

  źródło: NKJP: Maria Irena Kwiatkowska, Marek Kwiatkowski, Krzysztof Wesołowski: Znane i nieznane: rezydencje, ludzie, wydarzenia, 2001

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. ufortyfikuję
  ufortyfikujemy
  2 os. ufortyfikujesz
  ufortyfikujecie
  3 os. ufortyfikuje
  ufortyfikują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. ufortyfikowałem
  +(e)m ufortyfikował
  ufortyfikowałam
  +(e)m ufortyfikowała
  ufortyfikowałom
  +(e)m ufortyfikowało
  ufortyfikowaliśmy
  +(e)śmy ufortyfikowali
  ufortyfikowałyśmy
  +(e)śmy ufortyfikowały
  2 os. ufortyfikowałeś
  +(e)ś ufortyfikował
  ufortyfikowałaś
  +(e)ś ufortyfikowała
  ufortyfikowałoś
  +(e)ś ufortyfikowało
  ufortyfikowaliście
  +(e)ście ufortyfikowali
  ufortyfikowałyście
  +(e)ście ufortyfikowały
  3 os. ufortyfikował
  ufortyfikowała
  ufortyfikowało
  ufortyfikowali
  ufortyfikowały

  bezosobnik: ufortyfikowano

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. ufortyfikujmy
  2 os. ufortyfikuj
  ufortyfikujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. ufortyfikowałbym
  bym ufortyfikował
  ufortyfikowałabym
  bym ufortyfikowała
  ufortyfikowałobym
  bym ufortyfikowało
  ufortyfikowalibyśmy
  byśmy ufortyfikowali
  ufortyfikowałybyśmy
  byśmy ufortyfikowały
  2 os. ufortyfikowałbyś
  byś ufortyfikował
  ufortyfikowałabyś
  byś ufortyfikowała
  ufortyfikowałobyś
  byś ufortyfikowało
  ufortyfikowalibyście
  byście ufortyfikowali
  ufortyfikowałybyście
  byście ufortyfikowały
  3 os. ufortyfikowałby
  by ufortyfikował
  ufortyfikowałaby
  by ufortyfikowała
  ufortyfikowałoby
  by ufortyfikowało
  ufortyfikowaliby
  by ufortyfikowali
  ufortyfikowałyby
  by ufortyfikowały

  bezosobnik: ufortyfikowano by

  bezokolicznik: ufortyfikować

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: ufortyfikowawszy

  gerundium: ufortyfikowanie

  imiesłów przymiotnikowy bierny: ufortyfikowany

  odpowiednik aspektowy: fortyfikować

 • bez ograniczeń + ufortyfikować +
  CO
CHRONOLOGIZACJA:
2 połowa XVII w., Kart XVII-XVIII
Data ostatniej modyfikacji: 04.11.2022