antypolsko

 • w sposób świadczący o tym, że ktoś jest wrogo albo niechętnie nastawiony do Polski (państwa) lub Polaków
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Przynależność i podział terytorialny

  państwa, miasta, obszary geograficzne


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Zasady współżycia społecznego

  stosunki, grupy i organizacje społeczne

 • antonimy:  propolsko
  • antypolsko działać; nastawiony
 • Odbudowane po przegranej wojnie i stłumionych próbach rewolucji, republikańskie Niemcy nastawione były od początku antypolsko, a odzyskanie utraconej części ziem pruskich było nadzieją jednoczącą zróżnicowane kręgi społeczne, wyrażaną oficjalnie przez kolejne ekipy rządowe.

  źródło: NKJP: Jerzy Surdykowski: Duch Rzeczypospolitej, 1989

  Państwo mówicie, że banki zachowują się antypolsko. Nie, banki w chwili obecnej walczą o swoje przetrwanie.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 21.11.2001

  [...] udawał lojalistę, ale był człowiekiem przebiegłym i nastrojony był antypolsko.

  źródło: NKJP: Joanna Januszewska-Jurkiewicz: Stosunki narodowościowe na Wileńszczyźnie w latach 1920-1939, 2010

 • część mowy: przysłówek

CHRONOLOGIZACJA:
1909, Krytyka, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 30.06.2022