astrofizycznie

 • tak, że coś jest związane z astrofizyką - nauką
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  działalność naukowa


  CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Niebo i wszechświat

  badanie i podbój kosmosu

 • Dla fal centymetrowych (astrofizycznie szczególnie interesujących) maksymalny, optymalny rozmiar radioteleskopu wynosi około 100 m.

  źródło: Urania, 1992 (books.google.pl)

  Dzięki ogromnemu postępowi w laboratoryjnych pracach nad przekrojami czynnymi dla ważnych astrofizycznie reakcji termojądrowych [...] mógł w dość realistyczny sposób przeprowadzić obliczenia modelowe [...].

  źródło: Postępy Astronomii, 1974 (books.google.pl)

  Kiedy się przyjmie takie założenie, wówczas matematycznie i astrofizycznie wszystko zaczyna nieco lepiej wyglądać, gdyż możliwe jest, że inne kosmosy są [...] mniej regularne, a nasz bardziej „udany”.

  źródło: Stanisław Bereś: Rozmowy ze Stanisławem Lemem, 1987 (books.google.pl)

 • część mowy: przysłówek

CHRONOLOGIZACJA:
1973, Fizyka XV, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 05.07.2022