fantazmatycznie

  • książk.  tak, że coś ma związek z fantazmatami
  • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

    Działalność intelektualna człowieka

    wytwory działań intelektualnych człowieka

  • Faktycznie czy fantazmatycznie, realnie czy urojeniowo, bohaterowie Masłowskiej doświadczają świata jako źródła upokorzenia.

    źródło: Przemysław Czapliński: Niepoprawna Masłowska, Tygodnik Powszechny, 2012-10-14 (tygodnikpowszechny.pl)

  • część mowy: przysłówek

CHRONOLOGIZACJA:
1970, Literatura i metodologia. Konferencje teoretycznoliterackie w Spale i w Ustroniu, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 12.07.2022