cytoplazmowy

 • biol.  związany z cytoplazmą
 • CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Świat roślin

  budowa i funkcjonowanie roślin


  CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Świat zwierząt

  budowa i funkcjonowanie organizmów zwierzęcych


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

  Budowa i funkcjonowanie ciała ludzkiego

  części ciała, elementy i substancje składowe

 • synonimy:  cytoplazmatyczny
  • marker, znacznik cytoplazmowy
 • Po 24 godzinach [...] radioaktywność płuc (dla znacznika cytoplazmowego) była istotnie niższa, wyższa natomiast - radioaktywność wątroby.

  źródło: Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia, 1991 (books.google.pl)

  Sposób hybrydyzacji rzepaku polega na fuzji somatycznej protoplastów dwóch rzepaków A i B, z których A reprezentuje rzepak męsko niepłodny, a B - rzepak płodny o charakterze cytoplazmowym [...].

  źródło: Biuletyn Urzędu Patentowego, 1984 (uprp.gov.pl)

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. cytoplazmowy
  cytoplazmowy
  cytoplazmowy
  cytoplazmowe
  cytoplazmowa
  D. cytoplazmowego
  cytoplazmowego
  cytoplazmowego
  cytoplazmowego
  cytoplazmowej
  C. cytoplazmowemu
  cytoplazmowemu
  cytoplazmowemu
  cytoplazmowemu
  cytoplazmowej
  B. cytoplazmowego
  cytoplazmowego
  cytoplazmowy
  cytoplazmowe
  cytoplazmową
  N. cytoplazmowym
  cytoplazmowym
  cytoplazmowym
  cytoplazmowym
  cytoplazmową
  Ms. cytoplazmowym
  cytoplazmowym
  cytoplazmowym
  cytoplazmowym
  cytoplazmowej
  W. cytoplazmowy
  cytoplazmowy
  cytoplazmowy
  cytoplazmowe
  cytoplazmowa
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. cytoplazmowi
  cytoplazmowi
  cytoplazmowe
  cytoplazmowe
  D. cytoplazmowych
  cytoplazmowych
  cytoplazmowych
  cytoplazmowych
  C. cytoplazmowym
  cytoplazmowym
  cytoplazmowym
  cytoplazmowym
  B. cytoplazmowych
  cytoplazmowych
  cytoplazmowych
  cytoplazmowe
  N. cytoplazmowymi
  cytoplazmowymi
  cytoplazmowymi
  cytoplazmowymi
  Ms. cytoplazmowych
  cytoplazmowych
  cytoplazmowych
  cytoplazmowych
  W. cytoplazmowi
  cytoplazmowi
  cytoplazmowe
  cytoplazmowe

CHRONOLOGIZACJA:
1974, Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 14.07.2022