iloczynowy

 • dotyczący wyniku mnożenia
 • Często tworzy przymiotniki złożone, np. iloczynowo-ilorazowy.

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  wytwory działań intelektualnych człowieka


  KATEGORIE FIZYCZNE

  Ilość, liczby i liczenie

  • model, moment, wzór iloczynowy; postać iloczynowa
 • Jeżeli funkcja kwadratowa nie ma miejsc zerowych, to postać iloczynowa nie istnieje.

  źródło: Internet: matemaks.pl

  W pierwszej części swojej pracy przedstawił krótko najbardziej znane szyfry, a w drugiej - propozycje własnych szyfrów: dwa dla fanów popularnej gry komputerowej Minecraft oraz szyfr iloczynowy.

  źródło: Internet: spjawiszowice.brzeszcze.edu.pl

  Model Coxa nie ma ukrytych założeń dotyczących kształtu bazowych funkcji hazardu, ale równania modelu implikują dwa założenia: 1. Założenie proporcjonalności: jest iloczynowy związek funkcji hazardu a log-liniową funkcją zmiennych objaśniających.

  źródło: Internet: algolytics.com

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. iloczynowy
  iloczynowy
  iloczynowy
  iloczynowe
  iloczynowa
  D. iloczynowego
  iloczynowego
  iloczynowego
  iloczynowego
  iloczynowej
  C. iloczynowemu
  iloczynowemu
  iloczynowemu
  iloczynowemu
  iloczynowej
  B. iloczynowego
  iloczynowego
  iloczynowy
  iloczynowe
  iloczynową
  N. iloczynowym
  iloczynowym
  iloczynowym
  iloczynowym
  iloczynową
  Ms. iloczynowym
  iloczynowym
  iloczynowym
  iloczynowym
  iloczynowej
  W. iloczynowy
  iloczynowy
  iloczynowy
  iloczynowe
  iloczynowa
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. iloczynowi
  iloczynowi
  iloczynowe
  iloczynowe
  D. iloczynowych
  iloczynowych
  iloczynowych
  iloczynowych
  C. iloczynowym
  iloczynowym
  iloczynowym
  iloczynowym
  B. iloczynowych
  iloczynowych
  iloczynowych
  iloczynowe
  N. iloczynowymi
  iloczynowymi
  iloczynowymi
  iloczynowymi
  Ms. iloczynowych
  iloczynowych
  iloczynowych
  iloczynowych
  W. iloczynowi
  iloczynowi
  iloczynowe
  iloczynowe
 • Zob. iloczyn

CHRONOLOGIZACJA:
1826, Ludwik Rembieliński, Teorya krzywych iloczynowych, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 22.07.2022