iloczynowo

 • tak, że dotyczy to wyniku mnożenia
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  wytwory działań intelektualnych człowieka


  KATEGORIE FIZYCZNE

  Ilość, liczby i liczenie

 • Zniżka naliczona jest iloczynowo.

  źródło: Internet: elblag.eu

  Rabatów nie sumujemy, lecz naliczamy iloczynowo.

  źródło: Internet: zyciepw.pl

  Osobiście widziałem mnóstwo przypadków, w których adwokaci, sędziowie czy pracownicy zakładów ubezpieczeń potrafili podchodzić do kwestii zadośćuczynienia inaczej niż iloczynowo.

  źródło: Internet: dziennikubezpieczeniowy.pl

 • część mowy: przysłówek

 • Zob. iloczyn

CHRONOLOGIZACJA:
1908, Przegląd Narodowy, t. 1, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 22.07.2022